+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 17. 09. 2021

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 17. 09. 2021

História

História Malej Fatry

Asi 150 ročná história nás delí od prvých známych horských tragédií v Malej Fatre, ktoré sa zachovali len v ústnom podaní. Pri nich pomáhali tiež ľudia, no ich mená sa nám nezachovali, ale v našich srdciach utkvela k týmto neznámym naša úcta.

Ku koncu devätnásteho storočia už sa z času na čas v našich vrchoch objavujú i takí, ktorí chodili do vrchov nie za prácou, ale za krásou a osviežením. Takto začína i v Malej Fatre turistický ruch. Bol podmienený okrem iného i tým, že v roku 1871 začala premávať košicko: bohumínska železnica a v roku 1883 dobudovali Považskú železnicu po Žilinu.

1878, Založený Prírodovedecký spolok Trenčianskej župy v Trenčíne (Jozef Ľudovít Holuby, významý botanik a evanjelický farár v Zemianskom Podhradí a žilinský historik Alexander Lombardini, MUDr.Karol Brančík, župný lekár v Trenčine a ďaľší.) Propagovali Krivánsku Malú Fatru v slovenskej, nemeckej a maďarskej tlači.
1879, Zhromaždenie Prírodovedného spolku v Žiline začalo s výletmi do Súľovských skál a do Vrátnej, čo sa považuje za začiatok organizovanej turistiky v Malej Fatre. 
1980, Karpatský spolok Uhorska, jeho Žilinsko-Rajecký výbor, začal značkovať turistické cesty v Malej Fatre. 
1985, Karpatský spolok Uhorska postavil prvú turistickú útulňu v Malej Fatre pod Veľkým Kriváňom známu pod menom 'Majláthka'. Už vtedy Dr.Brančík, činovník odbočky zaviedol knihu náštevníkov Vrátnej a navrhol zamestnávať horských sprievodcov. 
Začiatkom dvadsiateho storočia Budapeštianský Ski Club vybudoval na Snilovskom sedle útulňu 'Révajka'.


Pohyb v horách sa rozhýbal po prvej svetovej vojne.

1918, Vznikol Klub československých turistov.
1920, Klub založil svoj odbor v Žiline, ktorý okrem iného začal organizovať i záchrannú činnosť v horách, ktorá sa ukazovala byť potrebnou pri zvyšovaní náštevnosti vrchov, veď v medzivojnovom období v hrebeni Krivánskej Fatry vznikol veniec horských chát:

  • 1930: postavená Chata pod Chlebom,
  • 1938: postavil Odbor KČST v Žiline chatu pod Suchým, 
  • 1932: Odbor KČST v Sučanoch postavil útulňu na Meškalke 
  • 1934: Odbor KČST na Vrútkach vybudoval útulňu na Kľačianskej Magure, 
  • 1933: Jozef Weider, známy lyžiarsky pretekár a horolezec, postavil na Medziholí súkromnú chatu 
  • 1944: Nacisti všetky chaty vypálili. 
  • 1946: Klub slovenských turistov a lyžiarov obetavou a bezplatnou prácou členov obnovil chatu pod Chlebom a krátko na to boli obnovené i ostatné chaty okrem Meškalky. 
  • 1950: začal premávať sedačkový výťah na Chleb, a tým sa nevídane zvýšila náštevnosť našich vrchov.


Vzostup návštevnosti priniesol i zvýšenie počtu športových úrazov, často i s tragickým dopadom.

1947: Táto tvrdá skutočnosť podnietila skupinu zapálených nadšencov hôr, aby sa v rámci cestovného ruchu vytvorila v r.1947 záchranná organizácia Horská zdravotná a záchranná služba, ktorej vedúcim pre Malú Fatru sa stal Eugen Weiner.
8.1.1954 : Uznesenie vlády ČSR z o rozvoji telesnej výchovy a športu a starostlivosti o bezpečnosť náštevníkov hôr, podľa ktorého v ČSR vznikli oblasti Horskej služby v rámci Štátneho výboru telesnej výchovy a športu pri vláde. 
7.2.1954: boli menovaní pre oblasť Malá Fatra dvaja horskí vodcovia Eugen Weiner a Jaroslav Tejnský, ktorí pomáhali dobudovať oblasť Horskej služby Malá Fatra. 
1.12.1954: bol schválený štatút Horskej služby ČSR. Pri organizácii a činnosti Horskej služby oblasť Malá Fatra priniesli občania Terchovej a Štefanovej veľký podiel nezištnej obetavej práce. 
1960: V najexponovanejšej časti oblasti pri dolnej stanici sedačkového výťahu na Chleb bola vybudovaná záchranná stanica HS Vrátna. 
1965: Vybudovaná záchranná stanicu pod Príslopom. 
1966: Vybudovaná záchranná stanica Paseky. 
1975: Dokončila sa výstavba záchrannej stanice Veľká Rača. 
1978: V akcii Z sa podarilo dobudovať Dom Horskej služby vo Vrátnej. Za túto činnosť patrí úcta súčasným a minulým členom Horskej služby.


Horská služba sa zaslúžila aj o postavenie Symbolického cintorína vo Vrátnej. Hlavným dôvodom bolo prejavenie úcty k obetiam hôr, ktorých častokrát musela transportovať s nasadením všetkých síl a vlastného života, ako aj pre poučenie a varovanie návštevníkov hôr. Chcela sústrediť na jedno miesto tabule a symboly, ktoré príbuzní a pozostalí umiestňovali na rôznych miestach v horstve. Táto snaha nebola márna a 25. júla 1998 bol symbolický cintorín otvorený a posvätený v duchu motta : 'Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu'

K pietnym tabuľkám alebo symbolom je možné na znak úcty položiť kytičku alebo venček z prírodných kvetov alebo ihličnatých vetvičiek, prípadne zapáliť krátku dobu horiace svietidlo s prírodným plameňom. V období pred sviatkom všetkých svätých sa poriada pietny akt spojený s náboženským obradom.

 

História oblasti Orava

Organizovaná turistika na Orave sa začala rozvíjať po prvej svetovej vojne v Klube československých turistov. Dovtedy na Orave vyvíjali činnosť turistické organizácie Polskie Towarzystvo Tatranskie a Karpathenverein, obe založené roku 1873, neskôr aj Beskydenverein založený roku 1893. Členovia spolku Beskydenverein už pred prvou svetovou vojnou značkovali turistické chodníky na Babiu horu. Spolok sa zaslúžil o rozvoj turistiky aj budovaním turistických chát a útulní. Roku 1904 postavili na oravskej strane Babej hory vo výške 1116m.n.m. útulňu W.Schlesingera. Veľké zásluhy pre rozvoj turistiky na Orave mali aj členovia odboru klubu čs.turistov a lyžiarov v Dolnom Kubíne, založenom v roku 1920. V roku 1922 vyšiel prvý turistický sprievodca po Orave. V roku 1924 postavili Hviezdoslavovu útulňu na Choči. V roku 1928 odbor KČST zriadil turistickú noclaháreň v Oravskom Podzámku. Členovia KSTL z Dolného Kubína postavili ďalšiu chatu na Kubínskej holi, ktorá roku 1973 vyhorela ale vedľa zhoreniska vyrástla nová chata, ktorá slúži turistom dodnes.

Bezpečný pohyb návštevníkov v horstve zabezpečovala Horská služba Západných Tatier, okrsok Dolný Kubín. Vzostup návštevnosti a tragédie mimo Západných Tatier, podnietili vedenie Horskej služby na Slovensku vytvoriť v roku 1990 novú oblasť Horskej služby na Slovensku - ORAVA

1.1.2003 - Vznikla Horská záchranná služba. K oblasti Malá Fatra bola pričlenená aj bývalá oblasť Horskej služby Orava. Vzniklo: 'Oblastné stredisko Horskej záchrannej služby Malá Fatra, Piľsko a Babia hora.'