+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 18. 05. 2022

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 18. 05. 2022

Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany

Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť

pl-sk.jpg europe_flag.jpg

Horská záchranná služba

realizuje so svojim poľským partnerom

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Zakopane, www.topr.pl

mikroprojekt v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko– Slovenská republika 2007-2013

s názvom
Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť

Opis projektu:
Horská záchranná služba v súčasnosti používa pri operatívnom riadení záchranných akcií najmä klasické tlačené mapy bez možnosti automatického vyhľadávania potrebných údajov.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ako poľský partner tohto mikroprojektu a nabližšia spolupracujúca organizácia žiadateľa, využíva geografický informačný systém (GIS), ktorý jej umožňuje lokalizovať a analyzovať všetky potrebné údaje o polohe a na základe týchto informácií plánovať záchranárske zásahy.   
Absencia digitálnej podoby niektorých máp u slovenského žiadateľa však znemožňuje sledovanie postupu záchranných zložiek HZS a TOPR na jednej ucelenej vrstve informácií (mape) online operátorom a veliteľom zásahových zložiek. Z toho vyplývajúcimi najvýznamnejšími rezervami sú čiastočne obmedzená pružnosť operátora pri rozhodovaní o ďalšom postupe po prijatí tiesňového volania a slabý prenos priestorových informácií počas záchranného zásahu. Vzhľadom na disproporciu v možnosti využívania geografického informačného systému žiadateľa a partnera, je súčasná zladenosť zložiek HZS a TOPR pri spoločných zásahoch nedostatočná. Pri dlhodobejších pátracích akciách chýba spätná sofistikovaná kontrola prepátraného územia bez možnosti exaktného určenia vynechaných oblastí pátrania. Taktiež chýba elektronická archivácia priestorových údajov skončených záchranných akcií pre vyhodnocovanie, porovnávanie a štatistické spracovanie resp neskoršie dokazovanie adekvátnosti postupov pri zásahu a pod.

Čiastkové ciele projektu preto sú: 

1. Prijatie know-how od poľského partnera a vytvorenie kompatibilného geografického informačného systému horských oblastí u žiadateľa tohto mikroprojektu prostredníctvom:

2. Sprevádzkovanie a overenie funkčnosti novovytvoreného kompatibilného geografického informačného systému horských oblastí v systémoch žiadateľa a partnera projektu.

3. Príprava podkladov pre prípravu nového spoločného projektu HZS a TOPR na základe aktuálnych potrieb záchranárov a možností informačných systémov.

Trvanie projektu: 10 mesiacov (apríl 2010 – január 2011)