+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 18. 05. 2022

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 18. 05. 2022

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby

kzp.pngunia.pngmzp.png

Názov projektu: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 5 519 085,87 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Optimalizácia systémov, služieb a poslinenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov:

  • čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy,

  • počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností,

  • počet koncepčných analytických a metodických materiálov,

  • počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik,

  • počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami,

  • počet zahraničných subjektov,

  • počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy,

  • zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít

Obdobie realizácie projektu: september 2019 – máj 2023

Opis: Hlavným cieľom projektu, ktorého miestom realizácie je Dom HZS Liptovský Hrádok je prostredníctvom zvýšenia úrovne kvality a efektivity vzdelávacieho systému zefektívniť, urýchliť a zabezpečiť včasnú a cielenú intervenciu, záchranné a pátracie operácie v prípade náhlych krízových situácii spôsobených klimatickými zmenami tak, aby sa v konečnom meradle dosiahlo zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. 

Tento hlavný cieľ sa dosiahne prostredníctvom vybudovania vysokošpecializovaného pracoviska (vrátane obstarania zariadení), ktoré pre záchranárov vytvorí simulované prostredie v bezpečných podmienkach a pripraví ich pre exteriérové nepriaznivé podmienky.