+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 18. 05. 2022

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 18. 05. 2022

Rekonštrukcia rádiovej siete HZS

kzp.pngunia.pngmzp.png

 

Názov projektu: Rekonštrukcia rádiovej siete HZS

 

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 9 551 059,47 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu.

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov:

  • plocha pokrytia územia systémom včasného varovania 1 500 000 ha, pričom ďalších 100 000 ha bude pokrytých zo zdrojov štátneho rozpočtu (retranslačný bod Kasprow vrch),
  • počet subjektov zapojených do projektu: 1,
  • počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou, regionálnou a národnou úrovňou: 1, 
  • počet systémov včasného varovania: 1,
  • počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov: 1.

Obdobie realizácie projektu: apríl 2018 – október 2023

Opis: Cieľom projektu je vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (HZS). Systém bude slúžiť na hlasovú a dátovú komunikáciu v horských oblastiach a mimo nich pri nasadení HZS, zvýši efektivitu informačného toku a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje. Projekt zahŕňa aj dve mobilné dispečerské pracoviská, ako vysunuté pracoviská OSTV v/mimo vymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci Integrovaného záchranného systému SR (IZS) alebo pri iných mimoriadnych situáciách v/mimo horských oblastí. Vybudovaním digitálnej rádiovej siete vznikne nosná dátová os systému vyhodnocovania rizík pre obojsmerný prenos údajov v teréne medzi pozorovateľmi, ktorí vyhodnocujú stav rizík priamo v teréne. Sú to pracovníci HZS, poverené osoby na vysokohorských chatách alebo iné osoby na to vyškolené. Ďalšou funkciou dátovej osi je komunikácia pre systém varovania a pripravenosti nakoľko prostredníctvom rádiovej komunikácie sa vykonáva aj včasné varovanie a pripravenosť pre osoby pohybujúce sa vo vysokohorskom prostredí prostredníctvom správ ako hlasových, tak i textových, resp. dáta prenášané cez digitálnu komunikáciu RDST.