+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 18. 05. 2022

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 18. 05. 2022

Záchranné činnosti

Pozemná záchranná činnosť

Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť podľa § 2 písm. b) až f) vyhláškypozzach.jpg č. 23/2006 Z.z. je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti, teda aj pozemnej záchrannej činnosti.

Základným predpokladom pre výkon úspešnej záchrany v horách, je zvládnutie pohybu a metodiky záchrany v exponovanom horskom teréne. Vzhľadom na tieto požiadavky sa školiace stredisko venuje priebežnému vzdelávaniu záchranárov a inštruktorov HZS. Sú to vzdelávacie programy a cvičenia týkajúce sa technickej ale aj kondičnej prípravy. Kondičné previerky a v neposlednej rade nácvik veľkých lavínových a záchranných akcií sú súčasťou činnosti. Tento proces sa prispôsobuje ročným obdobiam ako aj príchodu nových technických prostriedkov a spôsobov záchrany v horách. Kurzy základnej a pozemnej záchrannej činnosti organizuje aj pre dobrovoľných záchranárov občianskych združení.

Garantmi pre pozemnú záchrannú činnosť sú:

 • Benický Lukáš Bc.
 • Grešo Milan Bc.  
 • Kupčo Martin Bc.
 • Nemec Peter Bc.
 • Švantner Roman Bc.
 • Žiak Igor Mgr.

 

Letecká záchrana

lz1.jpgŠkoliace stredisko zabezpečuje vzdelávanie záchranárov a inštruktorov v leteckej záchrane v spolupráci s letkou ministerstva vnútra SR a firmou ATE Poprad. Tieto školenia sa realizujú na základe letového plánu rozdeleného na jarnú a jesennú časť, v jednotlivých oblastných strediskách HZS. Takto pripravovaní záchranári sú schopní vykonať leteckú záchranu s použitím leteckej techniky MI 171 a Agusta 109 K 2. V letnom a zimnom období sa uskutočňuje letecký výcvik hlavne pre kynologický odbor HZS.

Vykonávajú sa za účelom okamžitej prepravy záchranného týmu, potrebného záchranného a zdravotníckeho materiálu na miesto nešťastia a po zabezpečení základných životných funkcií následná preprava postihnutého do príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka sa člení na činnosti kde je možné s vrtuľníkom pristáť a vykonávať záchrannú akciu bežným spôsobom (vystúpenie, nastúpenie, naloženie a vyloženie pacienta) a špeciálnu činnosť leteckej záchrany, teda činnosť, kde nie je možné s vrtuľníkom pristáť a vykonať záchrannú akciu bežným spôsobom (opretia, zlanovanie, podvesy a práca s palubným navijákom).

Garatmi pre leteckú záchrannú činnosť sú:

 • Benický Lukáš Bc. 
 • Grešo Milan Bc. 
 •  Kupčo Martin Bc. 
 • Nemec Peter Bc. 
 • Švantner Roman Bc. 
 • Žiak Igor Mgr.

 

Speleozáchrana

Horská záchranná služba v zmysle §3 Zákona č. 544/2002 Zbierky zákonov vykonáva záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí. Po prvý krát v histórii na území Slovenska garantuje štát záchranu osôb v jaskynnom prostredí svojou špecializovanou profesionálnou organizáciou.
Jaskynnú záchrannú skupinu HZS riadia garanti:  Nemec Peter Bc. /0903624108, kpt. RNDr. Ivan Račko (zmluvný dobrovoľník)
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok  
Tel. 044/5591678

Metodickú činnosť, školenia a cvičné akcie zastrešuje školiace stredisko HZS. Spolupracuje hlavne s jaskynnými záchranármi z poľského TOPR zo Zakopaného ale aj so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, jej klubmi a skupinami. Pravidelne sa uskutočňujú cvičenia a cvičné záchranné akcie, medzinárodné semináre a iné podujatia doma i v zahraničí.

www.speleorescue.sk

Metodické techniky a postupy záchrannej činnosti vychádzajú z francúzskej školy jednolanovej speleologickej techniky a záchranných činností pomocou statických lán. Materiálne a technické vybavenie sa postupne buduje a dopĺňa tak, aby bolo kompatibilné s materiálmi používanými pri záchrannej činnosti v jaskyniach v krajinách EU.

Jaskynné záchranné družstvo tvoria záchranári z jednotlivých oblastných stredísk HZS s rozšírenou odbornou spôsobilosťou na jaskynnú záchrannú činnosť:

Školiace stredisko:

Nemec Peter Bc.
Žiak Igor Mgr.

Zmluvní dobrov. : 

Grivalský Martin
Grivalský Michal
Heteši Jozef Ing.
Kostka Ján Mgr. (zmluvný dobrovoľník)
Lejava Maroš
Lizák Ján
Marek Ján
Medzihradský Peter
Michlík Igor
Miler Dominik
Míšaný Juraj
Novák Ondrej
Nueuschel Patrik
Pokrievka Pavol
Repaszký Mikuláš
Suchý Ľuboš
Suchý Tomáš
Ševčík Matej MUDr.

Nízke Tatry:

Benický Lukáš
Borsík Dušan
Bc. Ilanovský Ján
Katreniak Maroš Bc. (zmluvný doborovľník)

Západné Tatry: 

Jurík Zdenko
Kúcik Tomáš
Šroba Rastislav Mgr.
Tegelhof Ján Bc.

Vysoké Tatry:

Blaško Milan
Brejčák Jozef
Janko Juraj Bc.
Lipták Eduard (zmluvný dobrovoľník)
Kriššák Michal
Pipta Michal
Trgiňa Igor Mgr.

Malá Fatra:

Dikoš Tomáš
Konštiak Jozef
Konfala Martin Bc.

Slovenský Raj:

Knurovský Jozef
Nemec Martin Bc. (zmluvný dobrovoľník)
Richnavský Jozef PhD.
Richveis Marián
Katriňák Tomáš


Veľká Fatra:

Brnčal Pavel
Kutaj Ivan
Stano Michal Bc.
Šedek Vladimír Ing.

 

Záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa

Odbor kynológie HZS, garanti: Fedor Zdeno /0903624745, Žiška Ján Bc. (zmluvný dobrovoľník)
Tel. 048/6195724
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok Z

Ako v minulosti, tak aj v dnešnej dobe je v lavínovej záchrane v celom svete najspoľahlivejším prostriedkom hliadka, tvorená horským záchranárom a dobre vycvičeným psom. Úspech každého, akokoľvek výborne vycvičeného psa však vždy závisí od schopností a skúseností psovoda. Ten po nasadení na lavínu organizuje záchranu sám, alebo podľa jeho pokynov vedúci akcie. Aj najlepšia hliadka dosiahne úspech len vtedy, ak sa včas dostaví na miesto zásahu, a to správne vystrojená a so znalosťou miesta zásahu. V praxi HZS sa vyskytuje viac pátraní po zablúdených, nezvestných, zranených a obetiach hôr ako lavínových akcií, a preto sa výcviku vyhľadávania osôb v horskom teréne venuje rovnaká pozornosť ako hľadaniu v lavínach. Zapojenie našich psov pri zemetraseniach v cudzine podnecuje k výcviku psov aj na záchranu z ruín.

Rozvojom leteckej záchrany sa skracuje časový faktor nasadenia psa, ale zároveň aj nároky na vycvičenosť, pohotovosť a aktuálne poplachové plány.

Služobnú kynológiu organizačne zastrešuje Školiace stredisko HZS, ktoré vedie evidenciu členov a psov, ich kvalifikáciu, zaisťuje školenia a skúšky. Dáva podnet na vyplácanie chovateľských príspevkov, prípadne na ich pozastavenie. Organizuje spoluprácu a účasť na školeniach členských štátov IKARu a spolupracuje so psovodmi Policajného zboru SR. Bez obetavej činnosti figurantov a pomocníkov sa kvalitná sa práca pri výcviku a skúškach psovoda so psom nedá ani predstaviť. Skúšky ovládateľnosti a špeciálneho výcviku hodnotí komisia inštruktorov výcviku HZS menovaná vedúcim kynológom. Skúšok sa môže zúčastniť len psovod so zdravým psom za predpokladu predchádzajúceho výcviku.

Skúšky sa skladajú zo:

 • skúšky ovládateľnosti psa
 • skúšky špeciálneho výcviku.

Hliadka je hodnotená podľa výkonu stupňom:

 • A (základný výcvik, základný stupeň) Psovod so psom môže získať stupeň A najskôr v 12 mesiacoch veku psa.
 • B (pokročilý výcvik, pokročilý stupeň)
 • C (zdokonaľovací výcvik, najvyšší stupeň)
 • CW (nadstavbový výcvik, opakované potvrdenie najvyššieho stupňa).

Psovodi:

NTNČ.

OS HZS

Psovod

Funkcia

Meno psa

1

MF

Lukáš Gallo

Psovod

Ajax

2

MF

Juraj Cingel

Psovod

Querry

3

MF

Jozef Davidík

Psovod

Kora - Angie

4

MF

Juraj Malko

Psovod dobrovoľník

Rony

5

NT

Zdenko Krajčí

Psovod

Deny

6

NT

Lukáš Benický

Psovod

Tao

7

NT

Miroslav Jambrich

Psovod

Lawrenc

8

NT

Marián Kršačok

Inštruktor

Daro

9

NT

Milan Tomčík

Psovod

Bojan

10

NT

Jakub Filipko

Psovod

Hector

11

BOJ

Michal Palovič

Psovod

 Zero

12

ŠS

Martin Kupčo

Inštruktor

Hero

13

ŠS

Zdeno Fedor

Garant

Bony

14

VF

Branislav Černák

Psovod

Inn vlady - Sal

15

VF

Peter Drábik

Psovod

Zoro

16

VF

Tomáš Hvizda

Psovod

Black

17

VF

Július Janiga

Psovod

Pascal

18

VT

Štefan Strachan -

Psovod dobrovoľník

Ziro

19

VT

Marián Tonkovič -

Psovod dobrovoľník

Riko

20

VT

Václav Maškulka -

Psovod dobrovoľník

Akym

21

VT

Štefan Závacký -

Psovod dobrovoľník

Atos

22

VT

Milan Lehotský -

Psovod dobrovoľník

Nemo

23

VT

Lukaš Michalák

Psovod

Gringo - Brix

24

VT

Ján Korenko

Psovod

Didi

25

VT

Rastislav Goriščák

Psovod

Bak

26

VT

Jozef Šuliga

Psovod

Taro

27

BOJ

Martin Matušek

Psovod

Bruno Katupo

28

ZT

Dušan Trizna

Inštruktor

Kiara - Naxie

29

ZT

Lukáš Trizna

Psovod

Gron - Bak

30

ZT

Rudolf Žuffa

Inštruktor

Zak - Zambo

31

ZT

Jurina Branislav

Inštruktor

Kennie

32

ZT

Ján Žiška -

Garant dobrovoľník

Ricky - BenyVeterinárnu starostlivosť zabezpečujú:
MVDr. Martin Šmiček a Daniela Šmičeková

Figuranti a pomocníci:
Ivan Račko
Igor Daňový
Michal Ďurica
Stanislav Jedlička
Ján Jurko
Martin Bistár
Milan Krajčí
Marian Matúšek
Štefan Rybár
František Príhoda
Michaela Kučerová
Kristína Freyerová
Eva Farkašovská
Andrej Hudec
Marian Šróba
Ján Tóth
Martin Tóth
Robert Tóth
Rastislav Gonšenica
Štefan Kravec
Jozef Gajdoš
Miroslav Miškovič
Tomáš Kúcik

Kurzy pre lyžiarsku záchranu

Zákon č. 544/02 Z.z. ukladá za povinnosť prevádzkovateľovi lyžiarskej trate zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a prepravu zranenej osoby odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa jej poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia.

Školiace stredisko zabezpečuje školenia z lyžiarskej záchrany a na základe úspešného absolvovania, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti z lyžiarskej záchrany pre všetky lyžiarske strediská Slovenskej republiky s dobou platnosti 24 mesiacov.

Garanti:

 • Benický Lukáš Bc.Grešo Milan Bc.       
 • Kupčo Martin Bc.
 • Lizuch Milan Ing.
 • Nemec Peter Bc.
 • Švantner Roman Bc. 
 • Žiak Igor. Mgr.

 

 

Lavínová problematika

Pod vedením garantov zo Strediska lavínovej prevencie sa uskutočňujú školenia na lavínovú prevenciu a záchrannú činnosť na lavíne.
Garantmi pre túto činnosť sú príslušníci Strediska lavínovej prevencie:

 • Biskupič Marek Mgr.
 • Kyzek Filip Mgr.
 • Lizuch Milan Ing.
 • Richnavský Jozef Mgr. Ing.
 • Žiak Igor Mgr.

Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok 
Tel.: 044 5591 695

Záchranná lavínová akcia predstavuje náročnú logistickú činnosť v nebezpečnom vysokohorskom prostredí. V akcii, v ktorej je najrozhodujúcejším faktorom čas, záchranári musia zvládnuť bezpečný a rýchly presun na miesto nehody, nájdenie zasypaných osôb v čo najkratšom čase, ich kvalitné ošetrenie a následne ich transport na ďalšie ošetrenie. Tieto činnosti sa všetci záchranári učia v základnej a pozemnej záchrannej činnosti. Ale predchádzanie lavínovým nehodám je vecou lavínovej prevencie, ktorú robia lavínoví špecialisti.

Lavínoví špecialisti musia mať znalosti o meteorologických a topografických podmienkach pre vznik lavín, o snehu a snehovej pokrývke a vzniku lavín a ich klasifikácii. Ďalej musia ovládať rôzne testy stability snehovej pokrývky a dokázať ich správne interpretovať nielen pre ďalšie spracovanie dát na Stredisku lavínovej prevencie, ale aj pre verejnosť. Zdokonaľovanie sa v organizačných činnostiach pri lavínových záchranných akciách a sledovanie nových trendov a technológií v záchranných činnostiach sú v súčasnej dobe samozrejmosťou. Zostavenie lavínovej predpovede na základe zozbieraných údajov, evidencia lavín a lavínových dráh sú ďalšie činnosti, ktoré sú predmetom školení ma lavínovú prevenciu a záchrannú činnosť na lavíne.

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je členom Európskej asociácie lavínových služieb (European Avalanche Warning Services) a tiež sa aktívne zúčastňuje na stretnutiach lavínovej komisie IKAR-u. Získané poznatky aplikuje a implementuje v príprave a organizácií školení, ktoré v spolupráci so Školiacim strediskom organizuje.

 

Evidencia a administratíva

Zodpovedná: por. Mgr. Zuzana Daxnerová
Tel. 0903624922
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok 

 • Vedie a spracováva prvotnú evidenciu na Školiacom stredisku HZS
 • Spracováva a sumarizuje prvotnú evidenciu zo školiacich podujatí, školení a kurzov poriadaných školiacim strediskom HZS
 • Vykonáva prvotnú evidenciu osobných kvalifikačných kariet príslušníkov HZS, zamestnancov občianskych združení a fyzických osôb iných subjektov. 
 • Zodpovedá za ochranu osobných údajov účastníkov školení, ktoré sú uložené na Školiacom stredisku HZS.