+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png


LOGO_STORIN_BANNER.png
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 17. 01. 2021

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 17. 01. 2021

Informujeme

Prijímacie konanie na funkciu: odborný referent pre fakturáciu a pokladnicu Horskej záchrannej služby

12.10.2017

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prijímacie konanie

na funkciu: odborný referent pre fakturáciu a pokladnicu Horskej záchrannej služby,

organizačná jednotka: Riaditeľstvo, miesto výkonu štátnej služby: Horný Smokovec 52, 062 01  Vysoké Tatry

      

Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie

 

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území SR
 • ovládanie štátneho jazyka
 • slovenské štátne občianstvo
 • samostatnosť
 • odborná prax viac ako 4 roky
 • flexibilita
 • práca s PC
 • znalosť anglického jazyka

 

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesíjny životopis
 • overená kópia rodného listu
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • odpis z registra trestov
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

 

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. marec 2018

 

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 27. októbra 2017 na adresu:

Horská záchranná služba

Ing. Viola Pohanková

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry     

 

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: mjr. Ing. Viola Pohanková,

pohankova@hzs.sk

Späť na aktuality


Oblastné strediská

Vysoké Tatry - Starý Smokovec
052/4422820
Nízke Tatry - Jasná 044/5591678
Nízke Tatry - Bystrá 048/6195326
Západné Tatry - Zverovka 043/5395101
Západné Tatry - Žiarska dolina 044/5586218
Veľká Fatra - Donovaly 048/4199724
Malá Fatra - Štefanová 041/5695232
Slovenský raj - Čingov 053/4297902
Školiace stredisko HZS - Liptovský Hrádok 048/6195724 0903 624 021
Stredisko lavínovej prevencie HZS - Liptovský Hrádok 044/5591695 0903 624 130