+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png


LOGO_STORIN_BANNER.png
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 05. 08. 2020

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 05. 08. 2020

Informujeme

Prijímacie konanie na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Nízke Tatry - Jasná

15.07.2020

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prijímacie konanie

na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Nízke Tatry - Jasná

 

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné vzdelanie

 

Iné požiadavky:

bezúhonnosť

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby

pobyt na území SR

ovládanie štátneho jazyka

slovenské štátne občianstvo

zmysel pre tímovú prácu

flexibilita

vodičský preukaz typu B

práca s PC

 

Požadované doklady:

písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie

profesíjny životopis

overená kópia rodného listu

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka

kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR

vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,

potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

 

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. október 2020

 

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 17. júla 2020 na adresu:

Horská záchranná služba

pplk. Ing. Viola Pohanková

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry      

 

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: pplk. Ing. Viola Pohanková,

pohankova@hzs.sk

 

Späť na aktuality


Oblastné strediská

Vysoké Tatry - Starý Smokovec
052/4422820
Nízke Tatry - Jasná 044/5591678
Nízke Tatry - Bystrá 048/6195326
Západné Tatry - Zverovka 043/5395101
Západné Tatry - Žiarska dolina 044/5586218
Veľká Fatra - Donovaly 048/4199724
Malá Fatra - Štefanová 041/5695232
Slovenský raj - Čingov 053/4297902
Školiace stredisko HZS - Liptovský Hrádok 048/6195724 0903 624 021
Stredisko lavínovej prevencie HZS - Liptovský Hrádok 044/5591695 0903 624 130